FS Čirčanka

Víta vás Folklórny súbor Čirčanka

O súbore

Folklórny súbor Čirčanka sa zameriava prevažne na prezentáciu zvykov a tradícií obce Čirč. Súbor bol po 22 rokoch obnovený začiatkom roka 2012 na základe iniciatívy starostu obce Michala Didika. Vedenia sa ujali Anna Koscelníková a Mariana Plavčanová, ktoré zároveň pôsobia ako členky súboru. Za rozširovanie repertoáru speváckej zložky je zodpovedný Ján Krompaščík, ktorý prispieva novými pesničkami, zloženými k rôznym udalostiam.
 
Folklórny súbor Čirčanka sa skladá zo speváckej, tanečnej a hudobnej zložky, ktorú tvoria chlapci a dievčatá z Čirča a Ľubotína. Na skúškach sa nacvičujú karičky, párové tance a rovnako aj spev. Od novembra 2013 v súbore pôsobí nový choreograf Martin Oravec. 
 
 
 

Kontakt

 Predseda OZ FS Čirčanka:

         Mgr.Anna Koscelníková (Gomoľáková)

         tel: +421911 946 318

Podpredseda, manažér a ekonóm:

         Ing. Mariana Plavčanová            

         tel: +421915 157 638

Ďalší členovia výkonného výboru: 

        Marianna Gmitrová 

        Adriána Kolcunová 

Adresa a fakturačné údaje:

 

Obecný úrad v Čirči

FS Čirčanka 

Čirč 208 

065 42 Čirč

 

mail fscircanka@gmail.com 

 IČO  :  42340471

č.u. 3134860157/0200 (VÚB Banka)


Tanečná zložka:

Anna Duraniková, Marianna Gernátová , Adriána Kolcunová, Marianna Gmitrová, Mariana Plavčanová, Jana Kovačová, Anna Koscelníková, Michaela Ščerbáková, Veronika Kubová, Martina Čerkalová, Klaudia Vataščáková, Miroslav Plavčan, Lukáš Kolcun, Ján Gernát, Dávid Duraník, Lukáš Kravec, Marek Hrabčák, Marek Havrila, Patrik Gmitro 

Spevácka zložka:

Mária Tomčová , Lívia Šelestáková, Terézia Popovcová, Ľudmila Varcholová 

Hudobmá zložka:

Denis Diňa, Kristián Kanuščák 

Videogaléria:Fotogaléria: